Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε το αρχείο παρουσίασης της Goldair Congress, καθώς και το λογότυπο για δημοσιογραφική χρήση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων στο email: pr@goldair.gr και τηλέφωνο 210 3274612.