Η Goldair Congress διαθέτει ένα πλούσιο portfolio από πανελλήνια και διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλειάδα συνεδρίων που έχει ή πρόκειται να οργανώσει η Goldair Congress.

 Portfolio Goldair Congress