Η Goldair Congress δραστηριοποιείται στο τομέα Στρατηγικής Ανάπτυξης Οργανισμών, Επιστημονικών και Ιατρικών φορέων, παρέχοντας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Προώθησης.

Το άκρως εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της Goldair Congress, πραγματοποιεί με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και συνέπεια, εμπεριστατωμένες μελέτες πάνω στο επιχειρηματικό περιβάλλον της εκάστοτε εταιρείας και σχεδιάζει στρατηγικές προσαρμοσμένες αποκλειστικά στις ανάγκες της. Στη συνέχεια, διαθέτοντας βαθιά γνώση των εσωτερικών της θεμάτων, αναλαμβάνει τη διαχείριση, προώθηση και εκπροσώπηση της, παράλληλα με την εξεύρεση πόρων και τη διεκπεραίωση πρακτικών θεμάτων.
Χάρη στην πολυετή εμπειρία, τις άριστες γνώσεις, την άρτια τεχνολογική υποστήριξη και τη δυνατότητα πρόσβασης σε εγκεκριμένους προμηθευτές, η Goldair Congress αυξάνει την ευελιξία των επιστημονικών εταιρειών και ιατρικών φορέων, επιτυγχάνοντας στο μέγιστο την ανάπτυξη και επέκτασή τους.

Οι υπηρεσίες της Goldair Congress πάνω στο τομέα της Διαχείρισης:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη των Οργανισμών, Επιστημονικών και Ιατρικών Φορέων
• Στρατηγική Ανάλυση και Επιχειρηματική σχεδίαση
• Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση
• Οργάνωση Συναντήσεων Διοικητικού Συμβουλίου
• Εξελιγμένο in-house λογιστικό σύστημα
• Χειρισμός επικοινωνίας και Social Media
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Εξεύρεση Χορηγιών και άλλων πόρων
• Επικοινωνία με τα ήδη υπάρχοντα μέλη του Ιατρικού Φορέα και Προσέγγιση νέων
• Διαχείριση Εκδηλώσεων και συνεδρίων

AMC_Association_Management_Goldair_Congress